Цени

Цените се определят в зависимост от стаята за настаняване и здравословното състояние на домуващите

Тройна стая

1000 лв /месец

Двойна стая

1050 лв /месец

Единична стая

1300лв /месец

За сезонно или краткосрочно настаняване 45 лв /ден
*В цените не влизат лекарства, санитарни материали и лични консумативи