Цени

Цените се определят в зависимост от стаята за настаняване и здравословното състояние на домуващите

Тройна стая

900 лв /месец

Двойна стая

950 лв /месец

Единична стая

1200лв /месец

За сезонно или краткосрочно настаняване 40лв /ден
*В цените не влизат лекарства, санитарни материали и лични консумативи