Цени

Цените се определят в зависимост от стаята за настаняване и здравословното състояние на домуващите

Тройна стая

1200 лв /месец

Двойна стая

1260 лв /месец

Единична стая

1560лв /месец

За сезонно или краткосрочно настаняване 70 лв /ден
*В цените не влизат лекарства, санитарни материали и лични консумативи